Tag Archives: هنر زره بافی

آشنایی با هنر زره بافی

زره بافی یکی از هنرهای بسیار کهن بشری بشمار می رود. زره بافی چیست؟ زره بافی از در هم تنیدن مفتول های فلزی بر اساس الگوی تن پوش و کلاه خود بدست می آید و یکی از هنرهای بسیار کهن بشری بشمار می رود . اما متاسفانه نمی توان تاریخی دقیق برای شروع آن ذکر نمود و آنچه بر اساس …

Read More »