ورزش های هیجانی

مفهوم آکروبات و ورزش های هیجانی

آکروبات، یعنی بندباز، ورزشکاری که کارهایی مانند بندبازی، ژیمناستیک و حرکات نمایشی با توپ  را انجام می‌دهد. این موسسه با گروه های مختلف آکروبات و ورزشهای هیجانی از سرتاسر ایران و گروه های خارجی و بین المللی همکاری می کند.

Read More »