شعبده ایلوژن

شاهرخ رضایی

گروه بین المللی بلک مجیک با مدیریت شاهرخ رضایی با ۱۸ سال سابقه هنری در اجرا ی بازی های نمایشی و اجرا در شبکه های مختلف تلوزیون ایران و همچنین اجرا برای سازمان ها و ارگان های مختلف. وی نفر پنجم در مسابقات بین المللی شعبده بازان جهان در فرانسه میباشد و سال ۱۳۸۸ با موسسه آوای هشت ماندگار همکاری ... ادامه مطلب »

عباس آرمین

عباس آرمین شعبده باز قدیمی و با تجربه ی ایران. وی از سال ۱۳۸۵ همکاری خود را با موسسه ی آوای هشت ماندگار آغاز نمود. ادامه مطلب »

منصور مجیک

منصور مجیک از شعبده بازان جوان کشور میباشد که از سال ۱۳۸۵فعالیت خود را آغاز نموده است و همکاری خودرا از سال ۱۳۸۸ با موسسه آوای هشت ماندگار آغاز نموده است. ادامه مطلب »