حسن اکلیلی

1szsh0300013

حسن اکلیلی متولد ۱۳۲۲اصفهان  کمدین ایرانی است که تئاتر های متعددی را در شهر اصفهان بازی و کارگردانی نموده و در سریال های تلوزیونی و چند فیلم سینمایی حضور داشته است.

در تئاتر های :

رمال باشی    ۱۳۶۷

مرده خور   ۱۳۶۷

هفت سین   ۱۳۶۷تا۶۹

حمال باشی  ۱۳۷۳

ولوله  ۱۳۷۶تا۷۷

قهرمان عوضی  ۱۳۷۶تا۷۷

نیرنگ باز  ۱۳۷۸

شیرتوشیر  ۱۳۷۸

گاگولی  ۱۳۸۱

و… کارگردانی و نویسندگی و بازیگریشان را بر عهده داشته است.