گروه نمایش بام ایران

2111111112

 

گروه هنری بام ایران از سال ۷۳ با نام گروه هنری برگ سبز شروع به کار کرد و طی سالها با نمایش های طنز مانند:عشق پیری-دامادعتیقه-ول معطلی-شلم شوربا-نرو نمشد نمدن-دستفروش-اسدابوگو و نمایش های طنز دیگر در شهر ها و استانهای کشور اجرای برنامه داشتند.

اعضای اصلی گروه:سعاد ت باقری-مهدی رزازی-محسن هادیپور.

در ضمن در شبکه استانی جهان بین نیز در مناسبتهای مختلف اجرای برنامه داشتن.

آیتم های همراه با انیمیشن در برنامه سیمای آبادی جهاد کشاورزی بارها از شبکه یک سیما و شبکه بازار پخش شد.

این گروه از سال ۱۳۸۰ با موسسه ی آوای هشت ماندگار همکاری میکنند.