نورپردازی صحنه

میتوان گفت نورپردازی در کنسرت های موسیقی و جشن ها یک بخش جذاب برای بیننده می باشد.

لذا نورپردازی کمک میکند که تصاویر زیباتر را به ثبت برسانیم.

این موسسه با بهترین و به روز ترین وسایل نورپردازی شامل روبات ها-فایردنس-لیزرشو-فالوور و LEDهای مختلف و متنوع آماده ی ارائه خدمات میباشد.