مهران امامیه

مهران امامیه متولد اصفهان .

کار خود را با تیپ سق سیاه آغاز کرد.همکاری وی با زنده یاد منوچهر نوذری در برنامه ی رادیویی جمعه ی ایرانی تا به امروز ادامه پیدا کرده .

همچنین وی از سال۱۳۹۰همکاری خود را با موسسه ی آوای هشت ماندگار آغاز کرد.