ملیکا زارعی (خاله شادونه)

39

ملیکا زارعی در ۴اردیبهشت ۱۳۶۴در تهران به دنیا آمد.رشته ی حقوق قضایی خوانده است.از سال سوم دبیرستان فعالیت های هنری خود را با اجرا در برنامه ی تازه ها آغاز کرد. در سال ۸۲در سریال دوران سرشکستگی یک سکانس را بازی کرد و بعد در مجموعه ی مهر خاموش بازی کرد و سال ۸۳همزمان با قبولی در دانشگاه به عنوان مجری کودک با نام خاله شادونه مشغول کار شد.وی همیشه کتاب های  کودکان میخواند و سعی میکند تمام وقتش را با آنان سپری کند.ا عاشق بچه هاست و از نظر او بچه ها پاک ترین موجوداتی هستند که خداوند آفریده.

18