عکاسی چیست؟

f_m1tv5n2m_e4bfbb8

photography3

عکاسی در لغت به معنای روش عکاسی و عکسبرداری است و همچنین به عمل و شغل عکاس نیز گفته می‌شود.این هنر در اکثر زبان‌های جهان فتوگرافی خوانده می‌شود که ترکیبی از دو کلمهٔ یونانی فتو به معنی نور و گرافی به معنی ثبت یا نگارش است.بنابراین، فتوگرافی به معنای نقش کردن با نور است.
عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر؛ که در دو مرحله انجام می‌شود: نخست، بدست‌آوردن تصویر به وسیلهٔ دوربین و ثبت آن روی نگاتیو (فیلم) یا گیرنده تصویر الکترونیکی و دوم، ظاهر کردن تصویر مخفی حاصل از دوربین عکاسی و پایدارکردن آن.

این موسسه با تیم عکاسی خود به مدیریت سید علیرضا موسوی زاهد آماده ی عکسبرداری از مراسم ها،جشنها و سمینار ها و حواشی آن میباشد شامل: ۱-عکس دانش آموزی ۲-عکس آتیله ی سیار ۳-عکس صنعتی و عکس پانارما