طراحی و اجرای دکور

ساخت، طراحی استیج و سن های متحرک در ابعاد مختلف با متریال اسپیس، چوب، یونالیت و شیشه های رنگی با ضخامت و استقامت زیاد در این موسسه انجام می گردد.

نمونه ای از ساخت استیج

stage_shabakehcompany-com-_3_