صدابرداری چیست؟


صدابرداری چیست؟

با آمدن سیستمهای صوتی و تصویری به اشکال گوناگون ، این سیستم ها  به عنوان یکی از ملزومات برگزاری  مجالس  و مراسم های مختلف مبدل شده است . در اثر پیشرفت و پیچیده شدن تجهیزات و  بالا رفتن توقعات از سیستمهای صوتی برای داشتن کیفت بهتر و صدایی رسا تر ، اهمیت آموزش افرادی که بتوانند به خوبی از امکانات این تجهیزات بهره گیری کنند تا این توقعات را برآورده کنند ، پررنگ تر از قبل شده است .دﻧﯿﺎی ﺻﺪا در ﮐﻨﺎر زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ  اﻧﮑﺎر ﺧﻮد از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .

صدابرداری حرفه ای است  سخت ، پر مسئولیت ، نیازمند دقت ، خلاقیت ،  و گوشی فوق العاده شنوا .

  یک صدابردار واقعی ، نیازمند دانشی بنیادین  نیز می باشد .  بخشی از این دانش ، عبارت است از : آشنایی نسبی با کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار)  چگونگی کارکرد ، توانایی عیب یابی ، اشراف کامل به زبان انگلیسی و تسلط بر روند کارکرد سیستمهای حرفه ای صوتی و تصویری .لذا این موسسه با بهره برداری از بهترین سیستمهای روز صدابرداری .آماده صدابرداری از مراسم ها ، سمینارها ، همایشها ، کنسرت های موسیقی و جشن های مناسبتی میباشد.

صلا-19870