شاهرخ رضایی

گروه بین المللی بلک مجیک با مدیریت شاهرخ رضایی با ۱۸ سال سابقه هنری در اجرا ی بازی های نمایشی و اجرا در شبکه های مختلف تلوزیون ایران و همچنین اجرا برای سازمان ها و ارگان های مختلف. وی نفر پنجم در مسابقات بین المللی شعبده بازان جهان در فرانسه میباشد و سال ۱۳۸۸ با موسسه آوای هشت ماندگار همکاری مینماید.