ساخت تیزر

تیزر به معنی آگهی کوتاه تبلیغاتی که ویژگی های جذاب کالا یا برنامه ای را در تلویزیون به نمایش گذارد، به عبارت دیگر آگهی تبلیغاتی تلویزیونی و صحنه آغازی کوتاه و جالب توجهی از فیلم که معمولاً پیش از عنوان بندی یا همراه با آن برای جلب نظر تماشاچی به نمایش درآید. این موسسه با استفاده از بهترین تجهیزات تصویربرداری با کیفیت فول اچ دی آماده همکاری می باشد.