خاله گلبهار

خاله گلبهار متولد اصفهان است.

فعالیت خود را از سال ۱۳۸۸ با اجرای آیتم های مخصوص کودکان شروع کرد.و از  سال ۱۳۹۰ با موسسه ی آوای هشت ماندگار همکاری مینماید.