جشن ویژه دانش آموزان ممتاز سازمان آرامستان های استان اصفهان

جشن ویژه دانش آموزان ممتاز سازمان آرامستان های استان اصفهان در دی ماه ۱۳۹۵ توسط مؤسسه آوای هشت ماندگار با آیتم های مجری (پیمان طالبی)، موسیقی سعید جعفری (گروه هشت)، آیتم کودک (صورتک) و همچنین با حضور شهردار محترم استان اصفهان برگزار گردید.