بهروز سروش پور(گرگلی)

بهروز سروش پور. دیپلم گرافیک.

از سال ۸۰ تا به حال۱۵سال کار حرفه ای خود را آغاز نموده.

از دهه ۸۰ تا ۸۴ به غیر از کارهای صحنه دو کار سریالی برای صدا و سیمای خوزستان داشته است.

از بین نمایش هایی که تا کنون کار کرده از جمله نمایش گرگلی برترین بود و بیشتر مورد استقبال مردم قرار گرفت و به غیر از کشور عزیزمان ایران در برخی کشور های اروپایی و امارات نیز اجرای برنامه داشته.

و از سال ۱۳۸۸ با موسسه ی آوای هشت ماندگار همکاری میکند.